j23
Veterinär vägrar svara på länsstyrelsens frågor
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Länsstyrelsen Kalmar.

t20