MSB29
Sabotage mot VMA i Åmål, Karlstad och Kil
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ett antal högtalare som används för utomhusvarningssystemet för Viktigt Meddelande Allmänheten, VMA, stulits i Åmål, Karlstad och Kil de senaste åren. Senaste stölden intäffade tidigare denna månad. Varje högtalare är värd cirka 17 000 kronor. Polisen har nu rubricerat om händelserna från stöld till sabotage.
– Det är jätteallvarligt för det är ett varningssystem för att varna för omedelbar fara för liv och hälsa, säger Håkan Marcusson på MSB.
– VMA är till för att varna allmänheten. Skulle vara så att det går en klorgasvagn i Karlstad och det driver in ett klorgasmoln mot centrum då är det viktigt att varna folk annars kan det bli många döda.
Enligt Håkan Marcusson når varje högtalare cirka 400 meter.
Han tror att stölderna kan vara busstreck från lokala förmågor.
MSB överväger nu hur systemet ska kunna säkras upp och skyddas från fler stölder.
Totalt finns det enligt MSB runt 4 200 högtalare i VMA-systemet runt om i landet.
Enligt uppgift har det tidigare varit två stölder i Åmål. I Karlstad och Kil ska det har varit 6 stölder och ett stöldförsök. Detta ska ha skett under perioden augusti år 2019 till september i år. Inga stölder har enligt MSB skett i övriga landet.
HÅKAN FRISELL
Foto: MSB.

t20