Jacobs Kebab AB föreläggs att åtgärda påstådda hygienbrister
Enligt Livsmedelsverket finns det ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20