Uppgift: arbetsmiljöhaveri på KLS Ugglarps i Hörby – tillbud, personal gråter, sjukskrivningar
Arbetssituationen tycks ha havererat på slakteriet KLS Ugglarps i Hörby. Situationen är så stressfylld att personalen uppges känna oro, gråter och sjukskriver sig. Det har förekommit tillbud. Detta enligt en anmälan.
”Flera tillbud finns. Tomma löften om åtgärder som aldrig blir utförda. Vi har personal som kommer till arbetet med en klump i magen, och tryck över bröstet av oro inför hur arbetsdagen kommer fortlöpa, har även inträffat att personal lämnat arbetsplatsen och hittats gråtandes i omklädningsrummet”
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20