gris76
Stort navelbråck på slaktsvin upptäckt på KLS Ugglarps
I tisdags upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB ett slaktsvin som hade ett stort navelbråck. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen. Vilken av bolagets anläggningar det handlar om och vem grisbonden är har sekretessbelagts av myndigheten.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.

t20