Länsstyrelsen Örebro: ”agera nu och skydda dina fåglar mot fågelinfluensa”
Enligt Länsstyrelsen Örebro är det nu extra viktigt agera för att skydda tamfåglar mot fågelinfluensa. Det framgår av ett dokument som FoodMonitor tagit del av.
”Nu är det många vilda fåglar som förflyttar sig över Sverige på väg mot andra länder. Tyvärr tyder också fynd hos vilda fåglar under sommaren och hösten på att fågelinfluensaviruset har stannat kvar i miljön och hos vilda lokala fågelarter i betydligt högre utsträckning än tidigare säsonger. Det är nu alltså extra viktigt att skydda tamfåglar från kontakter med vilda fåglar och tänka extra på biosäkerheten på gårdar med fjäderfän, men även hos hobbyhöns och andra fåglar i fångenskap”, skriver myndigheten i dokumentet.
/FoodMonitor

t20