Ost från Lillängens gårdsmejeri i Sunne återkallas på grund av listeriasmitta
Livsmedelsverket skriver idag på sin sajt att ostbolaget Lillängens gårdsmejeri i Sunne i Värmland ”återkallar alla ostar oavsett tillverkningsdatum på grund av listeria”. Myndigheten skriver också att konsumenter som har ostarna hemma ska kassera dessa och inte äta dem.
”Livsmedelsverket har beslutat att alla ostar som tillverkats på Lillängens gårdsmejeri i Värmland ska återkallas. Anledningen till återkallandet är att Listeria monocytogenes påvisats i prov av ost från mejeriet”, skriver Livsmedelsverket.
”Som en försiktighetsåtgärd återkallas även ostar som kan finnas hemma hos konsumenter. Ostarna har främst sålts på marknader och via REKO-ringar i Värmland, men även i vissa butiker i andra delar av landet. Inga ostar har sålts från företaget sedan 19 oktober.”
/FoodMonitor
Fakta (källa Livsmedelsverket):
”Listeria monocytogenes är en bakterie som kan orsaka allvarlig sjukdom hos personer med nedsatt immunförsvar, sköra äldre och gravida. Den kan få fäste i lokaler och på utrustning och på så sätt förorena de livsmedel som tillverkas där.”

t20