Kronägg märkte kartonger med ägg med "Ekoägg från Skåne-Skogshem" som egentligen kom från Halland
Äggbolaget Kronägg AB i Perstorp uppfyller inte lagstiftningens krav inom frivillig livsmedelsinformation. Kartonger med ägg har märkts på ett felaktigt sätt. Det påstår Livsmedelsverket efter att tidigare denna månad ha gjort ett kontrollbesök.
”Vid kontrollen sågs att kartonger som var märkta "Ekoägg från Skåne- Skogshem" (varumärke Kronägg) innehöll ägg stämplade med en producentkod tillhörande en halländsk producent. Företagets personal bekräftade att koden på äggen var korrekt, det vill säga den frivilliga informationen på kartongerna om att äggen kom från Skåne och från en viss gård var felaktig. Totalt sågs 54 kartonger innehållande 10 ägg vardera med denna felaktiga märkning”, skriver myndigheten i ett föreläggande denna vecka.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20