Slaktsvin släpade sig fram i djurtransport
”Vid besiktning före slakt den 25 oktober 2021 klockan 13:30 observerades ett slaktsvin som släpade sig fram med frambenen i transporten. Slaktsvinet kunde ej resa sig upp på bakbenen. På grund av detta avlivades slaktsvinet omedelbart”. Så skriver en officiell veterinär, OV, i en anmälan till Länsstyrelsen Jönköping.
Vid en klinisk undersökning upptäcktes att slaktsvinet brutit bakbenet.
OV misstänker att det skett under transporten till slakteriet.
”Enligt chaufförens uppgifter var slaktsvinet helt friskt vid inlastning från besättningen och det kom in i djurtransporten själv på fyra ben”, skriver denne.
Länsstyrelsen Jönköping har sekretessbelagt uppgifter om transportören, slakteriet och grisbonden.
/FoodMonitor

t20