Livsmedelsverket ansöker om nytt utdömande av vite mot HKScan Sweden för slaktsnusk i Linköping
Enligt Livsmedelsverket brister slakteriet HKScan Sweden AB:s anläggning i Linköping fortsatt när det gäller att skydda slaktkroppar från kondensvatten. Därför har myndigheten denna vecka ansökt om ett nytt utdömande av 75 000 kronor i vite hos Förvaltningsrätten i Uppsala.
”Med anledning av de risker för människors hälsa som bolagets underlåtelse medför ansöker Livsmedelsverket om att förvaltningsrätten dömer ut vite i enlighet med vitesföreläggandet”, skriver Livsmedelsverket i ansökan.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20