a38
Oklippta får upptäckta på slakteri visade sig vara gravt avmagrade
Misskötta och gravt avmagrade får har upptäckts på ett slakteri. Länsstyrelsen har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och slakteriet.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20