Klinga brast och träffade tekniker på Torsåsens Fågelprodukter i huvudet
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20