rivskada21
Slaktsvin med kraftig rivskada upptäckt på HKScan Sweden i Kristianstad
I dagarna observerade en officiell veterinär, OV, på slakteriet HKScan Sweden AB i Kristianstad en gris som hade en kraftig rivskada. Flera andra grisar från samma grisbonde var också skadade. Länsstyrelsen Västra Götaland har sekretessbelagt uppgifter om grisbonden och transportören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: den kraftigt rivskadade grisen. Foto: Livsmedelsverket.

t20