Jordbruksverket höjer skyddsnivån i södra Sverige
Jordbruksverket meddelar att man har beslutat att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 i södra Sverige. Detta för att skydda svenska fågelbesättningar.
”Efter den allvarligaste fågelinfluensasäsongen någonsin i Sverige vintern 2021 har smittläget inte återgått till det normala. Under sommaren och hösten har fall av fågelinfluensa rapporterats från flera europeiska länder, och därtill har den smittsamma sjukdomen newcastlesjuka drabbat en besättning i Sverige. I och med att flyttfågelströmmarna ökar stiger risken för smitta ytterligare”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
”Baserat på tidigare utbrott och positiva fall på vilda fåglar har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) identifierat i vilka delar av landet risken är extra hög för nya utbrott. Utifrån utveckling av fågelinfluensa i Europa och fynd i Sverige gör SVA också kontinuerliga lägesbedömningar och baserat på detta har Jordbruksverket idag beslutat att upprätta skyddsnivå 2 i delar av Sverige.”
Det här gäller för skyddsnivå 2 (källa: Jordbruksverket):
”Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.”
”Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.”
/FoodMonitor

t20