MSB32
Livsmedelsverket rapporterar till MSB
God tillgång på livsmedel och dricksvatten. Höga fraktpriser har begränsad påverkan. Men det finns oro bland annat när det gäller elpriserna. Det rapporterar Livsmedelsverket denna vecka om till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: ur den aktuella rapporten.

t20