kalv97
Stor kalv upptäckt på KLS Ugglarps i Hörby
Förra månaden upptäckte en officiell veterinär, OV, en stor 100 centimeter lång kalv vid köttbesiktningen av en ko. Det framgår av en anmälan som OV gjort till Länsstyrelsen Värmland.
(Omaskerad bild finns på plus /red)
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20