kalv98
Fullgången kalv i livmodern på en ko upptäckt på Nya Siljans Chark AB
I dagarna levererade en djurbonde i Dalarna en misstänkt högdräktig ko till slakt på slakteriet Nya Siljans Chark AB i Mora. Det upptäcktes av en officiell veterinär, OV, som gjort en anmälan till länsstyrelsen.
”I samband med besiktning efter slakt den 26 oktober 2021 vid Nya Siljans Chark AB upptäcktes en fullgången kalv i livmodern på en ko. … Kalven mätte mellan 98-100 centimeter från hjässa till svansrot (riktvärde: 80-85 centimeter = misstanke om mindre än 28 dagar kvar till kalvning) hade fullt utvecklad päls och genombruten tandrad i underkäken”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20