Svenska Celiakiförbundet kritiserar Stockholms stads handläggning av celiakiärenden
I dagarna har en konsument anmält till Stockholms stad att denne tycker att en kafékedja är dåliga på att hantera information om celiaki efter att ha besökt ett av deras kaféer och läst vad som skrivs på deras sajt. Stockholm stad, som har kontrollansvaret för bolagets huvudkontor, har bollat över ärendet till Konsumentverket. Svenska Celiakiförbundet riktar nu kritik mot Stockholms stad för vad man tycker är bristande handläggning. Myndigheten svarar.
"... jag vet att … (kedjan /red) är ganska dåliga på allergener, och bryter mot lagen både titt som tätt. Tyvärr har Stockholm stad, som är ansvarig kontrollmyndighet hittills inte tagit tag i problemet, och vi behöver fler anmälningar mot dem för att något ska hända", skriver Linus Engqvist Richert, ombudsman & ansvarig för påverkansarbete på Svenska Celiakiförbundet, i ett dokument som inkommit till Konsumentverket.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20