lamm29
Myndigheter utreder 25 helfall av lamm i Göteborg med bristande dokumentation
Efter att ha fått in ett klagomål inledde Göteborgs stad i slutet av förra månaden en utredning av en verksamhet som säljer helkropp av lamm. Myndigheten fann allvarliga brister i dokumentationen för köttet som var stämplat som irländskt. Ärendet har i dagarna lämnats över till Livsmedelsverket.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: tagen vid den kontroll som Göteborgs stad gjorde hos den aktuella verksamheten. Foto: Göteborgs stad.

t20