g87
Kraftigt förorenade tjurar – hade gödselpansar
Förra månaden upptäckte en officiell veterinär, OV, på ett slakteri två tjurar som var så gravt förorenade att de hade så kallat gödselpansar. Länsstyrelsen Jönköping har sekretessbelagt uppgifter om djurhållaren.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: ett par av bilderna som OV skickat med anmälan. Foto: Livsmedelsverket.

t20