g78
”Oacceptabla föroreningar” på 16 får från en primärproducent upptäckta på KLS Ugglarps i Kalmar
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar 16 får som hade ”oacceptabla föroreningar” som påverkar livsmedelssäkerheten. Det framgår av en anmälan som OV skickat till Länsstyrelsen Kalmar.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: ett par bilder som OV skickat med i anmälan. Foto: Livsmedelsverket.

t20