KLS37
Tårögd nöt upptäckt på KLS Ugglarps – djurhållare lät horn växa an mot ögonlock
En djurhållare i Västra Götaland har misskött ett nötkreatur så illa att djurets horn växt så mycket att det låg an mot ett ögonlock och tryckte mot ögat. En officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors noterade att tårar rann från ögat på djuret. Djurhållaren skickade samtidigt ett annat djur som var kraftigt förorenat till slakteriet.
”Livsmedelsverkets bedömning är att detta borde ha upptäckts och åtgärdats av leverantör tidigare för att undvika obehag för djuret.”
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20