kalvar21
Två stora foster upptäckta på HKScan Sweden AB i Linköping
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping två stora foster som kom från två dräktiga kor som levererats av en och samma djurbonde. Det framgår av en anmälan. Länsstyrelsen Östergötland har sekretessbelagt uppgifter om djurbonden.
”I samband med besiktning efter slakt den 8 november vid HKScan Sweden AB i Linköping … konstaterades att två dräktiga kor … levererats från … . Fostret tillhörande slaktnummer … mätte cirka 95 centimeter från hjässa till svansrot. Fostrets tänder var genombrutna och fostret var fullt behårat med normal kalvpäls. Fostret tillhörande … mätte cirka 86 centimeter från hjässa till svansrot. Fostrets framtänder var genombrutna och fostret var fullt behårat med normal päls”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Bilden: de två fostren. Foto: Livsmedelsverket.

t20