Tjuvar bröt sig in i ladugård och stal en kompressor och en fyrhjuling som tillhör Länsstyrelsen Kronoberg
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20