Mejeri i Halmstad har inte gjort en enda listeria-analys i år
Livsmedelsverket har nyligen upptäckt att ett mejeri i Halmstad inte kan uppvisa resultat för analyser av Listeria Monocytogenes i prover som tagits i år. Mejeriet skyller på att en konsult inte skickat dem resultaten. Men myndigheten kontrollerade detta och det visade sig att mejeriet inte betalat konsulten för den tjänsten.
"Listeria monocytogenes är en bakterie som vid kontaminering av livsmedel som kan orsaka allvarlig sjukdom främst hos personer med nedsatt immunförsvar, sköra äldre och gravida", skriver Livsmedelsverket i ett föreläggande till mejeriet.
Livsmedelsverket har nu förelagt mejeriet att "se till att utforma en provtagningsplan samt utföra provtagning av Listeria monocytogenes på lokal och utrustning och om det behövs på ätfärdig produkt".
/FoodMonitor

t20