Operatör brännskadad på Malmö Mejeri
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20