Halta djur på slakterier
Det är en strid ström med halta djur som upptäcks på landets slakterier. Det kan handla om vanskötsel och transportskador. De utsatta djuren förorsakas ett stort onödigt lidande. I ett fåtal fall filmas detta. FoodMonitor har tagit del av några av dessa filmer. Idag visar vi tre filmer från tre olika slakterier.
Se filmen här: VIDEO
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

t20