Livsmedelsverket vägrar att lämna ut film på ko med "painface" som upptäckts på Skånska Vilt AB
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, en ko på slakteriet Skånska Vilt AB i Vinslöv som hade tecken på smärta och uppvisade ett så kallat ”painface”. Det lidande djuret filmades. Nu vägrar Livsmedelsverket att lämna ut den filmen eftersom man menar att leverantören annars ”skulle lida skada”.
”Ärendet med diarienummer 14639/2021-S rör tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd. Av den film som begärts ut framgår uppgifter som kan medföra att leverantören identifieras. Livsmedelsverket bedömer att uppgifter om vilken leverantör som är berörd utgör affärs- och driftsförhållanden för det berörda företaget. Det kan antas att det berörda företaget skulle lida skada om den begärda filmen lämnas ut. Livsmedelsverket beslutar därför att den begärda filmen i ärende med diarienummer 14639/2021-S inte ska lämnas ut”, skriver Caroline Krantz som är verksjurist på Livsmedelsverket i ett beslut efter en begäran från FoodMonitor.
Så här skriver OV om händelsen i en anmälan till Länsstyrelsen Skåne:
”Vid levandedjursbesiktning av en grupp av fem nötkreatur i slakteriets stall den 15 november noterades ett djur som hade tecken på smärta. Flera sådana tecken kunde observeras: krökt rygg, ovilja att belasta vänstra bakbenet, stelhet i kroppen vid rörelser och "Painface". Painface är ett samlingsnamn för olika smärttecken från djurets ansikte. I det här fallet – låg huvudposition, uppspärrade ögon, öron spända bakåt, spänd ansiktsmuskulatur och vidgade näsborrar. Dessutom var kon i betydligt sämre kroppshull jämfört med övriga djur i djurgruppen. Djuret slaktades omedelbart och vid köttbesiktningen utförd av officiell assistent kunde man konstatera ett öppet sår i ena klövens klövspalt. Informationen lämnas för att uppmärksamma om att det kan finnas brister i rutiner för bedömning av vilka djur som är i transportabelt skick hos leverantören. Transport till slakteriet utfördes av leverantören.”
(FoodMonitor söker den aktuella filmen hos länsstyrelsen men det är sannolikt att den sekretessbeläggs även där /red)
HÅKAN FRISELL

t20