Populär ölhall beordras att göra rent hela sin lokal
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20