Delsbo21
Ko med ”gamla fula sårskador” upptäckt på Delsbo Slakteri
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet Delsbo Slakteri Aktiebolag i Delsbo en ko med vad som beskrivs som fula sårskador. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen.
”2021-11-17 anlände en transport till Delsbo Slakteri AB med 12 nötkreatur från … (sekretessbelagt av länsstyrelsen). Vid levandedjursbesiktning upptäcktes en ko som hade gamla fula sårskador längs bakre delen av bröstdelen, hela länddelen av ryggraden samt svansroten. Sårens karaktär pekar på äldre hudskador (dagar – veckor). Allmäntillståndet var utan anmärkning”, skriver OV i anmälan.
”Jag anser att djuret har utsatts för onödigt lidande då veterinär inte tillkallats i ett tidigt skede.”
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20