MSB33
MSB hjälpte Estland – belönas med fortkörningsböter
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i början av denna månad bistått Estland med bland annat ventilatorer för att hjälpa landet att klara coronakrisen. Två av MSB:s lastbilar tycks ha expedierat hjälpen extra snabbt, för Estland har nu skickat fem fortkörningsböter gällande dessa. Enligt MSB måste förarna själva betala böterna.
”De personer som framförde fordonen kommer själva att bekosta böterna. Praxis är att den som kör fordonet är ansvarig för att följa aktuella lagar och regler varpå föraren är ansvarig att betala eventuella böter”, skriver MSB i ett mejl till FoodMonitor.
Det här handlar böterna om:
Lastbil 1, Riga, klockan 01:31 den 2 november – tillåten hastighet: 60 kilometer i timmen, faktisk hastighet (med hänsyn taget till utrustningsfel): 72 kilometer i timmen – bötesbelopp: 40 EUR.
Lastbil 1, Riga, klockan 02:03 den 2 november – tillåten hastighet: 50 kilometer i timmen, faktisk hastighet (med hänsyn taget till utrustningsfel): 69 kilometer i timmen – bötesbelopp: 80 EUR.
Lastbil 1, Riga, klockan 02:59 den 2 november – tillåten hastighet: 70 kilometer i timmen, faktisk hastighet (med hänsyn taget till utrustningsfel): 84 kilometer i timmen – bötesbelopp: 40 EUR.
Lastbil 1, Riga, klockan 04:48 den 2 november – tillåten hastighet: 50 kilometer i timmen, faktisk hastighet (med hänsyn taget till utrustningsfel): 71 kilometer i timmen – bötesbelopp: 160 EUR.
Lastbil 2, Riga, klockan 04:48 den 2 november – tillåten hastighet: 50 kilometer i timmen, faktisk hastighet (med hänsyn taget till utrustningsfel): 75 kilometer i timmen – bötesbelopp: 160 EUR.
När FoodMonitor frågar varför MSB kört för fort svarar myndigheten så här:
”Det är inte MSB:s uppgift att svara på varför en enskild medarbetare får en fortkörningsbot, parkeringsbot eller liknande.”
(Man kan tycka att Estland inte borde skicka fortkörningsböter som tack för den till synes snabba hjälp de fått. Överskridningarna av hastighetsgränsen tycks i sammanhanget inte heller varit speciellt allvarliga. Och kanske MSB borde betala böterna och inte lämpa över dem på de enskilda förarna även om de kanske gjort fel i sin iver att leverera ventilatorer till nödställda /red)
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: MSB: EU:s sjukvårdslager i Kristinehamn aktiveras för första gången

t20