Köttbitar på golvet på olika ställen, och smuts, på Vindelns Rökeri AB – uppgifter i föreläggande
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20