Mjältbrand dödar ytterligare
en ko i Örebro län
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har det skett ett utbrott av mjältbrand på en bondgård vid Kvismarens naturreservat i Örebro län. Nu meddelar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, att ytterligare ett nötkreatur har dött.
 
Enligt SVA tillhör det aktuella djuret en grupp i vilken dödsfall tidigare inträffat. Djurgruppen har behandlats med penicillin.
 
”Att ytterligare ett djur har dött i detta skede ser vi som en sällsynt komplikation. Med stor sannolikhet har djuret fått i sig mjältbrandssporer från det smittade betet. Dessa sporer har sedan aktiverats och orsakat sjukdom i samband med att effekten av penicillinet har avtagit”, säger Cecilia Hultén, epidemiolog på Statens veterinärmedicinska anstalt.
 
Källa: SVA. 
 
/FoodMonitor

t20