Någon har stulit Länsstyrelsen Blekinges logga
Någon har varit på en lastbil som tillhör Länsstyrelsen Blekinge och stulit två magnetiska dekaler. Det framgår av en polisanmälan. Länsstyrelsen är på gång att vidta åtgärder.
– Vi har avsikt att vidta åtgärd. Att hålla ordning på skyltarna på ett bättre sätt, säger Stefan Carlsén som är säkerhetschef på Länsstyrelsen Blekinge.
Den aktuella lastbilen, av märket Mitsubishi, har länsstyrelsen leasat och stod vid tidpunkten för det misstänkta brottet uppställd på myndighetens parkeringsyta. Den platsen är allmän och är enligt uppgift inte kameraövervakad.
Stefan Carlsén berättar att han är bekymrad över hur dekalerna, som alltså visar länsstyrelsens myndighetslogga, kan komma att användas.
Polisen har rubricerat det inträffade som ringa stöld.
HÅKAN FRISELL

t20