Veganmärkning kan ge falsk trygghet
Organisationen Astma- och Allergiförbundet meddelar att 30 procent av tillfrågade föräldrar i en undersökning uppgav att de köpte veganmärkta livsmedel på grund av sina barns allergi. Det kan enligt organisationen leda till livshotande allergiska reaktioner.
 – Flera medlemmar i Astma- och Allergiförbundet har rapporterat att de har fått allvarliga allergiska reaktioner efter att ha ätit veganmärkta livsmedel. Det är oroande. Vi kan se allt fler olika veganmärkningar på marknaden, men den är inte reglerad. Det kan räcka med mycket små mängder för att få en anafylaktisk chock. Att utbudet av veganska och växtbaserade produkter blir allt större är bra, men det är viktigt att de är korrekt märkta och säkra. Livsmedelsföretagen behöver ta sitt ansvar och märka varorna korrekt, säger Sofia Knáz, legitimerad dietist och matpolitiskt sakkunnig på Astma- och Allergiförbundet, enligt ett pressmeddelande.
/FoodMonitor

t20