Otillåten användning av elpåfösare på Nya Siljans Chark
I dagarna säger sig Livsmedelsverket ha upptäckt otillåten användning av elpåfösare på ett nötkreatur på slakteriet Nya Siljan Chark AB i Mora. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen.
”Livsmedelsföretagaren har inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att rätta till bristen och därför anser undertecknad att ärendet ska överlämnas till den behöriga myndigheten som har möjlighet att vidta verkställighetsåtgärder”, skriver Livsmedelsverket i anmälan.
Siljans Chark vidtar åtgärder.
– Vi kände till det och det är en person som vi har omplacerat. Det är inte ok på något sätt hur man hanterat elpåfösaren, säger Jonas Björ som är vd i Nya Siljans Chark AB.
HÅKAN FRISELL
Fakta:
Så ser en elpåfösare ut:
e38
Foto: Livsmedelsverket.

t20