Personal på Svea Cater fick 12 liter skållhett kaffevatten på armen
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20