Brist på kloridbaserade fällningskemikalier en risk för Sverige
Idag används bland annat kloridbaserade fällningskemikalier för att rena dricksvatten och avloppsvatten. Men Sverige saknar idag lager av sådana reningskemikalier. Det utgör enligt Livsmedelsverket en risk – som ökat. Därför bör vattenverksamheter förbereda sig.
”Just nu råder ingen brist på kloridbaserade fällningskemikalier i Sverige. Men en instabil omvärld kan leda till störningar, vilken i sin tur kan leda till en brist. Vi bedömer att den risken har ökat och att det skulle kunna ske i närtid”, skriver Livsmedelsverket i dagarna i ett dokument.
”Det går inte säga hur liten eller stor en eventuell brist eller påverkan för respektive aktör kan bli. Därför behöver varje aktör, tillsammans med andra berörda, samordna, analysera och vidta åtgärder för att motverka effekterna av en brist. Särskilt fokus kan ligga på förändrade processer hos VA-aktörer för att kunna hantera en minskad tillgång och användning av berörda kemikalier, samt omfördelning av kemikalier mellan verksamheter.”
/FoodMonitor

t20