ChopChop Foods AB har inte tagit prover på E.coli eller salmonella i köttberedningar – uppgift i föreläggande
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20