tjur98
Två magra kalvar med flertalet ledinflammationer och snedställda ben upptäckta på HKScan i Linköping
Allvarliga djurskyddsärenden fortsätter att ankomma slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping i till synes oförminskad takt. I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, två kalvar som ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilderna: en av de aktuella kalvarna. Foto: Livsmedelsverket.

t20