Privatperson i Sveg förbjuds att sälja kött – vite på 150 000 kronor hotar
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20