mIMG_3864
Allvarliga brister i livsmedelshanteringen på MAX-restaurang – upptäckta i oanmäld kontroll – MAX Burgers vidtar åtgärder
I samband med ett oanmält kontrollbesök på en restaurang i ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.

t20