paddel21
Slaktsvin misstänkt misshandlad med paddel upptäckt på HKScan i Kristianstad
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet HKScan Sweden AB i Kristianstad ett slaktsvin som hade tydliga märken efter en drivpaddel. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen som nu blivit offentlig.
”Informationen avser slagmärken efter paddel som upptäcktes vid köttbesiktning av slaktsvin som slaktades den 3 december. Vid post mortem besiktningen upptäcktes flera märken på ryggen på ett slaktsvin. Blödningen under det tydligaste märket var färsk och gick några millimeter ner i huden. Märkena var otydliga men minst 3 kunde observeras. Märkena bedömdes kunna komma efter en paddel. På det tydligaste märket kunde man utöver skaftet också se märken efter paddeln”, skriver OV i anmälan.
OV säger sig inte kunna avgöra vem som orsakat skadorna.
(Skador av den här typen framträder tydligt efter skållen av slaktkroppar av gris på slakterier. Men vid avsaknad av vittnesmål eller film från kameraövervakning är det i regel mycket svårt att utreda vem som bär ansvar för en misstänkt misshandel av den här typen /red)
/FoodMonitor
Bilden: märken från drivpaddel på det aktuella slaktsvinet. Foto: Livsmedelsverket.

t20