Strippklubb i Stockholm föreläggs att betala 10 168 920 kronor i sanktionsavgift
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20