k22
Hushållningssällskapet Gotland varnar för vitbläran
Vitbläran är farligare än den ser ut och har blivit ett problem. Det menar Hushållningssällskapet Gotland.
”Vid åkerkanterna ser den närmast oskyldig ut – vitbläran med sina vita, skira blommor. Men dess aggressiva spridning med både frön i oräknelig mängd och rotskott är ett nytt och dramatiskt tilltagande problem för växtodlarna på Gotland”, skriver man i ett pressmeddelande.
Enligt Hushållningssällskapet Gotland är det oklart hur växten kan stoppas.
– Vi har gjort bekämpningsdemonstrationer, men vi har ännu inte kommit fram till vad som kan stoppa eller bromsa vitbläran, säger Sofia Roos växtrådgivare på Hushållningssällskapet, enligt pressmeddelandet.
Varför ökar utbredningen av vitbläran nu?
– Vitbläran har funnits i naturen i alla tider – den är egentligen ingen invasiv växt, men den trivs i kalkrik mark som på Gotland och Öland. Det finns flera förklaringar; dels att odlingarna blivit mer specialiserade och öppna, dels att doserna av bekämpningsmedel som till exempel fenoxisyror är mycket mindre. Det varmare klimatet som ger svagare huvudgrödor spelar också in, säger Frans Johnson, som är ogräsrådgivare på Jordbruksverket, enligt pressmeddelandet.
Vad är det som gör vitbläran så lömsk?
– Att den förökar sig med både frön och rotskott, och att vilande frön väcks och börjar gro när man bearbetar jorden. Den korsbefruktar, det vill säga den har både han- och honblommor.
/FoodMonitor
Foto: Lisbeth Rauden.

t20