oDSC_0030
Oatlys produkter har allvarligt skadat barn – uppgift – Svenska Celiakiförbundet larmar om felaktig användning
Organisationen Svenska Celiakiförbundet larmar om att produkter från havredryckstillverkaren Oatly AB i Malmö allvarligt skadat allergiska barn. Det handlar om att skolkök och centralkök använt bolagets produkter på ett felaktigt sätt.
”Svenska Celiakiförbundet har flera gånger fått hjälpa medlemmar vars barn blivit sjuka, avstannat i växten och haft flera andra allvarliga symptom relaterat till näringsbrist beroende på glutenintag och därpå följande inflammation i tunntarmen. Vid minst tre tillfällen har det visat sig att personalen i skolköket eller centralköket har använt Oatlys produkter i maten i tron att de är glutenfria, och har genom detta skadat barnen allvarligt”, skriver Linus Engqvist Richert som är ombudsman & ansvarig för påverkansarbete på Svenska Celiakiförbundet, idag i ett mejl till Livsmedelsverket.
Linus Engqvist Richert berättar att han bland annat blivit kontaktad av en kock på ett skolkök som ska ha sagt att han på de arbetsplatser han arbetat alltid använde Oatlys produkter då de enligt vad han trodde är säkra för personer med celiaki.
Svenska Celiakiförbundet vill nu att mer görs för att komma till rätt med problemet.
”Från Celiakiförbundets sida ser vi att ansvariga behöver göra mera för att på ett tydligt sätt höja kunskapen hos kökspersonal, särskilt de som arbetar med skolmat, och genom sitt agerande kan påverka hälsan barn med celiaki på ett negativt och livsavgörande sätt”, skriver man till Livsmedelsverket.
”Många av våra medlemmar upplever att kökspersonalen inte alltid är mottagliga för deras råd och påpekanden om vad som är glutenfritt och inte, och betydligt mer behöver göras för att säkerställa att barn med celiaki inte utsätts för gluten.”
Det inträffade är inte ett isolerat fenomen. FoodMonitor har tidigare skrivit om hur personal på juicekedjan Naked Juicebar på ett liknande sätt missuppfattat vad som gäller för Oatlys produkter.
LÄS MER: Naked Juicebar har sagt till kunder att samtliga drycker/smoothies är glutenfria men använder Oaty havredryck som ingrediens – uppgift
FoodMonitor har på eftermiddagen idag ställt frågor till Oatly gällande uppgifterna från Svenska Celiakiförbundet.
(Vi väntar på deras svar /red)
UPPDATERAD 2022-02-07
Kommentar från Mimmi Hägg som är legitimerad dietist på Oatly:
”Det gör oss ont att höra att barn har farit illa efter att omedvetet ha konsumerat produkter med gluten. Vi håller med Celiakiförbundet om att det är centralt att skolkockarna har rätt kunskap. Ansvaret att servera rätt mat till skolelever är den enskilda verksamhetens. På Oatly har vi arbetat nära skolkök för att informera om hur man kan använda våra produkter på bästa sätt, såväl som om deras näringsvärde och ingredienser. Våra produkter i Europa innehåller mindre än 100 ppm gluten. De är inte glutenfria och är alltid märkta i enlighet med relevant lagstiftning.”
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Konsument kritiserar Oatlys beskrivning av mjölk – och förhållande till kinesisk delägare
LÄS MER: Finland vill att Sverige utreder Oatly AB:s marknadsföring
LÄS MER: Kiwa återkallar delvis certifikatet för ekologisk produktion från Oatly
Bilden: en genrebild på en av Oatlys produkter. Foto: FoodMonitor.
In english
Oatly's products have seriously injured children – reportedly – The Swedish Celiac Association warns of incorrect use
The organization Swedish Celiac Association warns that products from the oat drink manufacturer Oatly AB in Malmö have seriously injured allergic children. It is about school kitchens and central kitchens using the company's products in an incorrect way.
”The Swedish Celiac Association has several times had to help members whose children became ill, stopped growing and had several other serious symptoms related to malnutrition due to gluten intake and subsequent inflammation in the small intestine. On at least three occasions, it has been shown that the staff in the school kitchen or central kitchen have used Oatly's products in the food in the belief that they are gluten-free, and have thereby seriously harmed the children ", writes Linus Engqvist Richert who is ombudsman & responsible for advocacy at the Swedish Celiac Association , today in an email to the National Food Administration.”
HÅKAN FRISELL, journalist, foodmonitor.se

t20