Olycka på Åkes Äkta Hönökakor – anställd sögs med i produktionen
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20