h23
Något färre ärenden med högdräktiga och nyförlösta på slakterier förra året
Livsmedelsverket skickade 209 ärenden om högdräktiga och nyförlösta djur på svenska slakterier till länsstyrelsen förra året. Det är något färre än året innan. Slakterikoncernen HKScan Sweden hanterade flest sådana djur. Flest ärenden handlade om verksamheter i Västra Götaland.
Varje ärende kan omfatta ett eller flera djur. Det handlar i regel om nötkreatur. Ärendena kan gälla leverantörer såväl som transportörer.
Så här fördelades ärendena på slakterierna:
A J Dahlberg Slakteri AB – 24 ärenden
Almunge Kött – 1 ärenden
Delsbo Slakteri AB – 3 ärenden
Ello i Lammhult Slakt AB – 8 ärenden
Gotlands Slagteri AB – 9 ärenden
HKScan Sweden AB – 56 ärenden
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor

t20