marikawrffNy vd i Sveriges Djurbönder
Från och med i mitten av oktober tillträder Marika Wärff (bilden, foto: Sveriges Djurbönder) som ny vd i organisationen Sveriges Djurbönder som har drygt 16 200 medlemmar. Hon har fått uppdraget att stärka de Svenska köttproducenternas konkurrenskraft.
 
”Stämman beslöt i mars att satsa offensivt. Målet är att stärka svensk köttproduktion och våra medlemmars möjligheter på en allt tuffare marknad”, säger Otto Ramel, ordförande i Sveriges Djurbönder.
 
Marika Wärff är utbildad civilekonom med inriktning på marknadsföring, och kommer närmast från Lantmännen/Doggy där hon varit affärsområdeschef för den nordiska dagligvaruhandeln de senaste fem åren.
 
”För mig som kommer direkt från ett annat bondeägt företag, Lantmännen, är medlemsnyttan a och o. Det är ju hela idén med föreningen. Jag hoppas också att mina kunskaper om dagligvaruhandeln kan komma bönderna till del”, säger hon.  
 
/FoodMonitor