Döende slaktsvin påträffat i transport till HKScan i Kristianstad
I slutet av förra månaden upptäckte en officiell veterinär, OV, ett döende slaktsvin på en transport som anlänt till slakteriet HKScan Sweden AB i Kristianstad. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen som nu blivit offentlig. Länsstyrelsen har sekretessbelagt uppgifter om transportören.
”I samband med besiktning under avlastning avlastning 31/1 cirka 11:45 sågs i transporten ett mycket kraftigt allmänpåverkat slaktsvin som avlivades omedelbart. Inga yttre skador eller tecken på epizooti sågs. Det fanns inte heller misstankar om överbeläggning. Övriga djur godkändes utan anmärkning. Information skickas då länsstyrelsen för statistik över självdöda djur i transporten. Djuret var visserligen inte dött vid ankomst men det bedömdes som döende (agonal). Information om transportör är inhämtad ifrån intransportsedeln”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor

t20